Hälsovägledning

Astrids Massage & Hälsovägledning | Astrid Öhgren | 073-04 64 135 | Besöksadress: Lulevägen 24A, Boden. Postadress: Spadvägen 7, 961 42 Boden | info@amhlivsstil.se

Boka tid Boka tid

Se filmen om vad en hälsovägledare gör

Jag anpassar varje uppdrag efter kundens önskemål

 

 

 

Kontakta mig för offert

Vad gör en hälsovägledare?

 

Som hälsovägledare är det mitt jobb att hjälpa och vägleda mina kunder mot en önskad nivå av hälsa. Företaget får hjälp med specifika problem samt en hjälpande hand som finns på plats i företaget under en tid dit personalen kan vända sig för hjälp och stöd.

 

De positiva följderna av en ökad hälsa hos personalen ger färre sjukskrivningar, gladare personal och effektivare arbete.

 

Jag arbetar efter ett empowerment baserat synsätt som innebär att jag ger mina kunder de verktyg för att nå sina mål.

Det jag erbjuder är:

 

Föreläsningar inom ett berört område som tillexempel kost, fysisk aktivitet och motion och ergonomi.

 

Kostrådgivning där jag möter varje anställd på individnivå och ger dem råd om kost som passar just för var och en.

 

Ergonomi rådgivning där jag som förslag kan gå runt och svara på frågor och ge tips om ergonomi inom berört arbetsområde.

 

Motiverande samtal där jag även här möter varje anställd på individnivå och för ett samtal med personen om ett berört område.

 

Stresshantering handlar kort och gott om hur man kan hantera sin stress på bästa sätt.